Enkäter

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 9 juli, 2014 - 22:39
  • 0
måndag, 21 juli, 2014 - 21:00

Jeppobor, kom ihåg att fylla i och lämna in a) Byaenkäten och b) Bankenkäten, som ni har fått utdelade i er postlåda! I enkäterna framgår var du kan lämna ditt svar senast 21 juli. Byarådet är tacksamt för varje svar som kommer in. / Styrelsen