Effekt av tjärvatten

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 28 juli, 2014 - 00:31
  • 28 juli, 2014 - 12:52
  • 0

Tjärvatten kan vara bra till mycket: doftgivare, färgsättare, bastuvatten, hålla bort ohyra och ogräs. Det sistnämnda demonstreras med följande bild, som visar hur gräset reagerat ett dygn efter behandling.