Bibliotekskampanj i februari

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 29 januari, 2016 - 18:59
  • 29 januari, 2016 - 19:05
  • 0

Byarådet medverkar till att hålla kvar biblioteket i byn. Det svarar positivt på det upprop som sänts till alla föreningar. Syftet är att alltid visa vilja och aktivitet, men speciellt så under februri 2016. Föreningen bidrar med tre vinster till ett sammanlagt värde om 103 euro. (se Läs mer)

Kampanjen går ut på att samla stämplar i ett stämpelkort. Varje gång man lånar en eller flera böcker får man en stämpel från Jeppobibliotekets lånedisk. Alla som har 4 stämplar när kampanjtiden är slut, får lämna in sina stämpelkort till en låda i biblioteket. Presentkorten lottas ut bland alla deltagare.