Historik över Jungar by

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 20 juni, 2012 - 01:00
  • 9 juli, 2012 - 23:04
  • 0

Arbetarinstitutet har kört igång en kurs i byaforskning i Jeppo. Eftersom Jungar by ännu saknar sin historik, är målet att åstadkomma en sådan. Kursen kom igång hösten 2011, fortsätter vårterminen 2012 och vidare hösten 2012. Så fortgår den intressanta forskningen tills vi är nöjda med resultatet. Den som vill vara med eller annars vill bidra med en insats kan kontakta kursledaren Christer Fors, tel. 06-7642 387.