Meddelas

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 4 december, 2013 - 19:21
  • 0

Byarådet meddelar att "Langtrådi" är fullständigt markerat f.o.m. i dag. Avstickaren "Millantrådi" är också lätt att följa. Den som vill skall nu kunna hitta fram då man följer de blå markeringarna. Märk väl att endel röjningsarbete kvarstår, liksom att bygga spångar över ett dussintal diken. Skyltar o. dyl. kompletteras efter hand. Vi ser fram emot nästa vår och sommar.