Till dig som gillar att simma

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 20 februari, 2014 - 20:21
  • 0

Nykarleby stad har i egenskap av markägare gett sitt tillstånd att uppföra en bastu vid Måtarsbergets stenbrott. Det är något som de simälskande har efterfrågat och som de nu har möjlighet att förverkliga. LC Jeppo kommer via postlådsutskick att kalla till diskussion någon lämplig tid under vårens lopp (i april?). Hoppas folk då ställer opp för att få igång  projektet!