Promenadjustering

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 27 februari, 2014 - 23:30
  • 0

Vi meddelar att avslutningen på Trådi-leden dras om på så vis, att vi inte längre använder spånbanan/skidspåret för att komma till mål, utan tar genvägen genom skogen direkt mot Måtarsstugan. Det handlar om ca 280 m nymarkerad sträckning. Stolpmarkeringarna längs spånbanan tas bort och flyttas då tjälen släpper sitt grepp i vår. - Talkoarbetet fortsätter, men nu är varje etapp av Trådi markerad och tillräckligt väl rensad för obehindrad vandring. Välkommen på skoglig utfärd!