Gemenskap

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 4 april, 2015 - 11:50
 • 0

Byarådet kallar till "1:a maj på Trådi" och försöker ordna så att det känns lockande att ta sig ut på kortare eller längre vandring i naturen. Postlådslappar med info utdelas i byn ca 20 april.

Välkommen på vårmöte

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 30 mars, 2015 - 14:04
 • 0
tisdag, 31 mars, 2015 - 19:00

Byarådets vårmöte hålls på Måtarsstugan tisdag kväll, 31 mars, kl. 19:00. Välkommen på kaffe och ta del av verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2014! Vi tar bl.a. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Byaenkäten i Jeppo

 • Bild för Thomas Julin
 • Thomas Julin
 • 19 januari, 2015 - 19:23
 • 0

Byaenkäten som Jeppoborna fyllde i senaste sommar har nu sammanställts och kan läsas genom länken här nere på sidan.

Byarådets styrelsemöte

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 14 januari, 2015 - 13:53
 • 0
söndag, 18 januari, 2015 - 18:00

Konstituerande möte.

Plats: Hemma hos ordförande.

Kallelse med ärendelista har skickats per epost.

Ny styrelsemedlem

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 24 november, 2014 - 18:57
 • 0

På byarådets höstmöte 18 november invaldes Tina Lassander som ny styrelsemedlem. Hon ersätter Lina Sandvik f.o.m. 1.1.2015.

Linas mandat fortgår till detta års slut, men redan nu tackar vi henne för plikttroget föreningsarbete och välskrivna protokoll. Samtidigt hälsar vi Tina välkommen med i gruppen!

Höstmöte

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 18 november, 2014 - 17:35
 • 0
tisdag, 18 november, 2014 - 19:00

Plats: Måtarsstugan

Presentation av byenkäten 2014

Effekt av tjärvatten

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 28 juli, 2014 - 00:31
 • 28 juli, 2014 - 12:52
 • 0

Tjärvatten kan vara bra till mycket: doftgivare, färgsättare, bastuvatten, hålla bort ohyra och ogräs. Det sistnämnda demonstreras med följande bild, som visar hur gräset reagerat ett dygn efter behandling.

Sidor