Om Jeppo byaförening r.f.

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 13 januari, 2012 - 23:12
 • 17 februari, 2020 - 19:28

BASINFO

Styrelse 2018:

Emil Sandin, ordförande 040 6532 225
Tina Lassander 050 3520 357
Thomas Julin, kassör 050 3261 971
Linda Sjö 050 4629 090
Pontus Back 050 3754 243
Johan Sjölind 050 4682 340
Fjalar Fors 044 714 2070

PRODUKTER till salu

 • Dalkol, förpackat i 20 liters säck, á 7 € - Thomas Julin tel 050 3261 971
 • Tjära i 1/2 - 3 - 5 liters förpackningar, 15 €/liter - Fjalar Fors tel 044 714 2070
 • Tjärvatten i 3 och 5 liters dunkar, 2 €/liter - Fjalar Fors tel 044 714 2070
 • Bildboken "Tjära Mor 2010", á 20 € - Fjalar Fors tel 044 714 2070 (Obs! Slutsåld)

INFORMATION

Jeppo Byaförening r.f. är inget officiellt organ, utan en förening bland andra föreningar i Jeppo. Dess styrelse består av personer som har intresse för invånarnas trivsel och byns väl och ve utanför det dagliga arbetet, det normala samhällsansvaret och den offentliga kommunpolitiken. Den tid som offras är egen fritid och den energi som läggs ner tär på den personliga resursen. - Vi försöker göra vårt bästa.

Att veta vad som händer, att hinna med, komma ihåg, hitta resurser, komma överens och vara alla till lags är inte enkelt. Därför är det tacknämligt om jeppoborna kunde ta ett eget ansvar för att framföra ärenden av intresse till byarådet.

Rätt mycket händer på ett år. Byaföreningen sammankommer vid behov, vanligen till ett styrelsemöte i månaden. Den som har ärenden har goda möjligheter att få dem behandlade. Det lönar sig alltså att ta kontakt med någon av personerna nedan.

Årsrmöte

Byaföreningens årsmöte hålls enl. 2016 års stadgar inom mars månad. Ärenden som behandlas är i huvudsak:

 • verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskarnas utsago
 • medlemsavgift
 • verksamhetsplan och budget för nästa år
 • val av nya medlemmar till styrelsen
 • val av ordförande för det kommande verksamhetsåret
 • val av verksamhetsgranskare
 • andra viktiga och aktuella frågor

 

STARTEN 2003

Det var här det började!  

Året då allting fick en ny början, då dåvarande byarådet återtog styrfart efter en tid av sakta verksamhet.

En tyst beställning på ett sammanlänkande forum för idéer och arrangemang, en kanal framåt, tycktes finnas.  

 

Grundande möte och stadgar

Vid det allmänna mötet 25.4.2003 diskuterades och beslöts i ärenden som framgår i vidstående pm-dokument. 

Stadgarna tillkom 19.5.2003 och godkändes i sinom tid av Patent o registerstyrelsen.

Byaplanen

Planen från 2004 innehåller bl.a. bas-information om byn samt visioner kring markägar- och byprojekt. Ny byaplan skrivs 2015.

Varför?

 • Sammanhållning ger livskraft i varje by.
 • Trivsel blir resultatet av att vi gör saker tillsammans.
 • Ungdomen stannar hellre kvar där andan är positiv.
 • Servicen kan bättre bibehållas där viljan är stark och byborna motiverade.

 

Andra nerslag i byarådets korta historia hittar du i fliken "Övrigt arkiv"