2006

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 26 mars, 2012 - 12:37
  • 26 mars, 2012 - 14:36

Aktuellt år 2006

Kärleken kom till byn i form av tjära och "tjärlekssång". I dess kölvatten seglar byoriginalet Kola-Maanu och skepparstoltheten "Mörkrädd". Dethär året blev byverksamheten också internationell.

Tjarleksplakat-1.pdf 

Pomo+ har bidragit till temaåret, som koncentrerade en hel del arbete kring "Tjära Mor och Kola-Maanu". 

Halfway

Jeppo fick en systerby och samarbetspart på andra sidan jorden, i Oregon, USA. Det inledande engagemanget var påtagligt intensivt.

Ett år fyllt av Halfway och tjära. Ett år då bybutiken flyttade ut till en livligare trafikled. Byarådet begåvas med FO-nr 2034775-7  

Tjära

Tjäran förenar i samarbete...Projektet "Tjära Mor och Kola-Maanu" godkänns d. 17.2.2006 som Pomo+-projekt . En styrgrupp tillsätts bestående av: Fjalar Fors, Viking Back, Gunnel Elenius, Johan Forss och Stefan Sandin. Projektledare anställs 20.4 för fyra månader.

Byadagarna 2006

Info sommaren 2006

Dagarna är till ända och de blev en succé igen med nya inslag som t.ex Gränden-rundan (ca 9km) för alla födda 1991 eller tidigare och Centrum-rundan (ca 1,8km) för alla födda 1992 och senare.