Effekt av tjärvatten

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 28 juli, 2014 - 00:31
 • 28 juli, 2014 - 12:52
 • 0

Tjärvatten kan vara bra till mycket: doftgivare, färgsättare, bastuvatten, hålla bort ohyra och ogräs. Det sistnämnda demonstreras med följande bild, som visar hur gräset reagerat ett dygn efter behandling.

Tävlingsresultat från byadagen

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 21 juli, 2014 - 13:16
 • 0

Temat "Jeppovägar" med fotografier från 28 valda vyer runtom i byn lockade fram en hel del nyfikenhet. Av 58 utdelade tävlingskartor returnerades 38 stycken ifyllda. Trots att omdömet om tävlingen var att den var svår, lyckades följande 11 personer/lag pricka in full poäng:   Annika Sundström, Ella Lijeqvist, Johan Sjölind, Björn Lundkvist, Pontus Back, Tobias Julin, Stig Julin, Victoria Lassander-Sandin, Julia Dahlkvist, Monica & Robin Julin samt Bengt Forslund & Marita Enroth.

Byadagar i Jeppo

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 14 juli, 2014 - 12:52
 • 0
fredag, 18 juli, 2014 - 18:00 till söndag, 20 juli, 2014 - 16:00

Program:

Fredag 18.7, kl. 18:00: Gränden- och knatterundan, 9 km resp. 4 km, start vid bankparkeringen. Arr.: JIF        

Lördag: 19.7, kl. 10-15 Mötesplats Uf, samvarotält med sittplatser, program -->

Enkäter

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 9 juli, 2014 - 22:39
 • 0
måndag, 21 juli, 2014 - 21:00

Jeppobor, kom ihåg att fylla i och lämna in a) Byaenkäten och b) Bankenkäten, som ni har fått utdelade i er postlåda! I enkäterna framgår var du kan lämna ditt svar senast 21 juli. Byarådet är tacksamt för varje svar som kommer in. / Styrelsen

Byaenkät i Jeppo / Kiertokysely Jepualla

 • Bild för Thomas Julin
 • Thomas Julin
 • 25 juni, 2014 - 21:51
 • 26 juni, 2014 - 19:09
 • 0

Byarådet i Jeppo har sammansatt en Byaenkät, som vi delar ut till alla hushåll i Jeppo och ber hushållen svara på den före 21 juli 2014.

En elektronisk version finns här: Enkät på svenska

 

Kyläyhdistys Jepualla on tekemässä kartoitus ,miten kyläläiset kokevat nykyhetken tilanne kylässä, joka jaetaan jokaiselle taloudelle ja pyydämme vastaamaan siihen 21 heinäkuuta 2014 menneessä.

Byadagar 18-20 juli

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 5 juni, 2014 - 18:31
 • 26 juni, 2014 - 12:14
 • 0

Program:

Fredag 18.7, kl. 18:00: Gränden- och knatterundan, 9 km resp. 4 km, start vid bankparkeringen. Arr.: JIF        

Lördag: 19.7, kl. 10-15 Mötesplats Uf, samvarotält med sittplatser, program -->

Trådi utnyttjas

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 2 juni, 2014 - 21:36
 • 0

Kårttrådi har under tiden 1.3 - 1.6  haft 428 noterade besökare.

Millan-/Langtrådi har under tiden 8.2 - 2.6 haft jämnt 500 noterade besökare.

Med vetskap om att alla inte skriver i gästboken, kan vi anta att totalantalet närmar sig 1.000 besökare. Vandringsleden fyller ett behov, den är full av upptäckter.

Jeppo-loppis

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 23 maj, 2014 - 11:32
 • 9 juli, 2014 - 22:29
 • 0
lördag, 12 juli, 2014 - 10:00 till 18:00

Loppis-racet den 12 juli pågår kl. 10:00 - 18:00.

En karta med Loppis-punkterna finns att ladda ner här till vänster.

Fullständig deltagarnamnlista hittas i skild pdf-fil.

Välkomna till Jeppo och göra fynd!

Banken

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 13 maj, 2014 - 17:03
 • 0

Byarådet försöker slå ett slag för fortsatt bankservice i byn. Jeppoborna är väl värda den betjäningen. Hur det kommer att lyckas återstår att se, men Vasa Andelsbank håller på att komma för lätt undan sitt historiska åtagande; landsbygdens bank. Det är speciellt beklämmande då det hörs att banken gjort sitt bästa kvartal någonsin!

Trådi-invigningen

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 6 maj, 2014 - 15:27
 • 0

Förhoppningen om bra väder och många besökare slog in då vandringsleden öppnades officiellt på 1:a maj. Vi beräknar att drygt 200 personer besökte evenemanget. Av dessa begav sig de flesta ut på vandring, medan en del blev kvar s.a.s. i startfållan och nöjde sig med att insupa atmosfären i den stora folksamlingen. Bland dem som gick någondera av de tre sträckorna har de allra flesta (vi vet om ett fåtal som missade möjligheten) präntat sitt namn i gästboken. I Kårttrådi-boken noterades 84 namn och i Millan-/Langtrådi-boken 104 namn = totalt 188 st.

Sidor