Byarådet möts

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 9 april, 2014 - 11:40
 • 0
söndag, 13 april, 2014 - 16:30

Plats: Klubblokalen

Agendan sänds till styrelsen per e-post.

Invigning

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 23 mars, 2014 - 22:07
 • 20 april, 2014 - 20:56
 • 0
torsdag, 1 maj, 2014 - 13:00

Officiell invigning av "Trådi" på 1:a maj kl. 13. Låt oss hoppas på fint väder och många besökare, som vill pröva rutten och njuta av det som tillfället erbjuder!

Kom ihåg!

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 19 mars, 2014 - 12:17
 • 0
torsdag, 20 mars, 2014 - 19:00

Du minns väl torsdagens vårmöte kl. 19 i Måtarsstugan!? Vi diskuterar byaplanen med Britt-Marie Norrgård/Aktion Österbotten. Kaffeservering. Välkommen!

VÅRMÖTE

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 14 mars, 2014 - 18:46
 • 0
torsdag, 20 mars, 2014 - 19:00

Byarådet inbjuder till stadgeenligt vårmöte to. 20.3.2014, kl. 19:00, i Måtarsstugan. Britt-Marie Norrgård/Aktion Österbotten medverkar i diskussion om byaplan. Kaffeservering. Välkommen!

Styrelsen

Vandringsleden Trådi

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 8 mars, 2014 - 01:29
 • 0

Under fliken  "Bilder" hittar du nu ett album med ovanstående namn. F.n. innehåller det mera än 50 fotografier. Öppna och titta!

 

Promenadjustering

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 27 februari, 2014 - 23:30
 • 0

Vi meddelar att avslutningen på Trådi-leden dras om på så vis, att vi inte längre använder spånbanan/skidspåret för att komma till mål, utan tar genvägen genom skogen direkt mot Måtarsstugan. Det handlar om ca 280 m nymarkerad sträckning. Stolpmarkeringarna längs spånbanan tas bort och flyttas då tjälen släpper sitt grepp i vår. - Talkoarbetet fortsätter, men nu är varje etapp av Trådi markerad och tillräckligt väl rensad för obehindrad vandring. Välkommen på skoglig utfärd!

Till dig som gillar att simma

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 20 februari, 2014 - 20:21
 • 0

Nykarleby stad har i egenskap av markägare gett sitt tillstånd att uppföra en bastu vid Måtarsbergets stenbrott. Det är något som de simälskande har efterfrågat och som de nu har möjlighet att förverkliga. LC Jeppo kommer via postlådsutskick att kalla till diskussion någon lämplig tid under vårens lopp (i april?). Hoppas folk då ställer opp för att få igång  projektet!

Byarådsmöte

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 2 januari, 2014 - 21:49
 • 0
söndag, 12 januari, 2014 - 16:30

Plats: Bankens klubblokal.

Dagordningen skickas till styrelsen per e-post. Välkommen! / Ordf.

Säsonghälsning

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 25 december, 2013 - 14:15
 • 25 december, 2013 - 14:20
 • 0

Byarådet önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Kyläyhdistys toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Sidor