Promenadjustering

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 27 februari, 2014 - 23:30
 • 0

Vi meddelar att avslutningen på Trådi-leden dras om på så vis, att vi inte längre använder spånbanan/skidspåret för att komma till mål, utan tar genvägen genom skogen direkt mot Måtarsstugan. Det handlar om ca 280 m nymarkerad sträckning. Stolpmarkeringarna längs spånbanan tas bort och flyttas då tjälen släpper sitt grepp i vår. - Talkoarbetet fortsätter, men nu är varje etapp av Trådi markerad och tillräckligt väl rensad för obehindrad vandring. Välkommen på skoglig utfärd!

Till dig som gillar att simma

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 20 februari, 2014 - 20:21
 • 0

Nykarleby stad har i egenskap av markägare gett sitt tillstånd att uppföra en bastu vid Måtarsbergets stenbrott. Det är något som de simälskande har efterfrågat och som de nu har möjlighet att förverkliga. LC Jeppo kommer via postlådsutskick att kalla till diskussion någon lämplig tid under vårens lopp (i april?). Hoppas folk då ställer opp för att få igång  projektet!

Byarådsmöte

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 2 januari, 2014 - 21:49
 • 0
söndag, 12 januari, 2014 - 16:30

Plats: Bankens klubblokal.

Dagordningen skickas till styrelsen per e-post. Välkommen! / Ordf.

Säsonghälsning

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 25 december, 2013 - 14:15
 • 25 december, 2013 - 14:20
 • 0

Byarådet önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Kyläyhdistys toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Meddelas

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 4 december, 2013 - 19:21
 • 0

Byarådet meddelar att "Langtrådi" är fullständigt markerat f.o.m. i dag. Avstickaren "Millantrådi" är också lätt att följa. Den som vill skall nu kunna hitta fram då man följer de blå markeringarna. Märk väl att endel röjningsarbete kvarstår, liksom att bygga spångar över ett dussintal diken. Skyltar o. dyl. kompletteras efter hand. Vi ser fram emot nästa vår och sommar.

TRÅDI

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 24 november, 2013 - 17:51
 • 24 november, 2013 - 17:56
 • 0

Vandringsleden "TRÅDI" hittas under fliken Fritid. Då fliken öppnats finns länken till kartfunktionerna i spalten t.h. - MML-funktionerna erbjuder olika kartbakgrund. Markera Lang-, Millan- eller Kårttrådi, eller alla, beroende på vilken variant som intresserar! Kom ihåg att allt arbete på leden ännu inte är gjort, men vi är på god väg. Speciellt med Millantrådi. Bl.a. saknas spångar över ett dussintal diken. Tills de är på plats får var och en vara lite äventyrlig och innovativ. Respektera naturen! Lycka till!

Annons

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 8 november, 2013 - 12:10
 • 8 november, 2013 - 12:11
 • 0
torsdag, 14 november, 2013 - 19:00

Läs byarådets annons på ÖT 7.11.2013, sidan 7! Observera mötesplatsen!

Agrimarket förklarar sig

 • Bild för Fjalar Fors
 • Fjalar Fors
 • 4 november, 2013 - 21:38
 • 4 november, 2013 - 21:39
 • 0

På byarådets höstmöte 14 nov., kl.19, vid Uf, ställer Agrimarket upp med dessa personer, som skall förklara företagets planer för oss här i Jeppo: Henrik Willberg, Kjell Hästbacka, Mikael Sundman och Johan Fors. Det här berör oss alla. Du deltar väl!? - Kaffeservering.

 

Fotoalbum för byns egna fotografer

 • Bild för Thomas Julin
 • Thomas Julin
 • 3 november, 2013 - 18:51
 • 0

Nu kan albumet börja ta emot bilder. Nu i första hand kommer det att fungera på följande vis: sänd era bilder till Thomas Julin, thomas.julin@multi.fi ,så laddar han upp dem till albumet. Tillåtna filtyper är: png,jpg,jpeg,gif. Skriv gärna vad bilderna föreställer samt fotografens namn, så kan vi sätta in bildtext också i albumet.

Sidor