VÅRMÖTE

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 14 mars, 2014 - 18:46
  • 0
torsdag, 20 mars, 2014 - 19:00

Byarådet inbjuder till stadgeenligt vårmöte to. 20.3.2014, kl. 19:00, i Måtarsstugan. Britt-Marie Norrgård/Aktion Österbotten medverkar i diskussion om byaplan. Kaffeservering. Välkommen!

Styrelsen