Vi säljer…

  • Bild för Fjalar Fors
  • Fjalar Fors
  • 29 mars, 2012 - 01:00
  • 9 juli, 2012 - 23:12
  • 0

Produkter från tjärdalen "Tjära Mor 2010":

  • Tjära, á 20 €/liter 044 7215 309/Fjalar Fors
  • Tjärvatten, á 2 €/liter 044 7215 309/Fjalar Fors
  • Kol, á 7 €/säck (20 liter) 050 3261 971/Thomas Julin